1. Baron's

Pantai Baron Jogja

2. Krakal Coast

Pantai Krakal Jogja

3. Pantai Kukup

Pantai Kukup Jogja

4. Indrayanti Coast

Pantai Indrayanti Jogja

5. Ngobaran strand

Pantai Ngobaran Jogja

6. Ngrenehan Coast

Pantai Ngrenehan Jogja

7. Parangtritis

Pantai Parangtritis

Commentaar